Politica De Confidentialitate

 1. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Asociatia Mini Jazz, cu sediul in Constanta, Str, Pescarilor Nr.1, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.dans-sportiv.ro. („Site-ul”)

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti vizitator al Site-ului, Asociata Mini Jazz va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel.

III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

III.1. Daca sunteti client al Site-ului, Asociata Mini Jazz prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Asociata Mini Jazz in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Asociata Mini Jazz de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • IP-ul si browserul utilizat: doar le colectan, nu le prelucram in nici un fel.

Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de catre sistemul de operare al serverului, fara nici un control din partea mea. Serverul genereaza un fisier tip log in care trece toate aceste date, impreuna cu momentul accesarii Site-ului. Daca nu doriti ca aceste date sa fie colectate, devine imposibila accesarea Site-ului. Google Analytics colecteaza browserul, dar nu si IP-ul pentru a prezinta date statistice.

Daca postati comentarii pe Site, eu prelucrez datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • nume de utilizator: este colectat, dar nu este folosit decât pentru a putea comunica direct cu dumneavoastra.
 • adresa de email: este colectata si utilizata ca metoda de detectare impotriva spam-ului si posibilia  comunicare in cazul in care va exprimati expres acest lucru. Nu este folosita la nimic alt ceva, nu este vânduta, nu este data catre terte parti cu scopul de a va trimite email-ul si nici noi nu va vom trimitem emailuri fara a va cere acordul si nici nu va inscriem pe liste de emailing. Singurul third party care va foloseste adresa de email este pluginul Akismet pentru a detecta un posibil spam.

Temei: colectarea lor este obligatorie pentru ca asa functioneaza WordPress, platforma de blogging pe care este construita Site-ul. Nu puteti comenta fara a lasa un email. Va exprimati consimtamântul vostru pentru colectarea lor in momentul când completati acele date si apasati butonul de trimitere a comentariului. Daca refuzati sa lasati astfel de date personale, nu comentati pe Site.

Daca postati in comentarii sau transmiteti prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe Site, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Retineti ca un comentariu publicat pe Site poate fi vazut de orice vizitator si deci raspunderea privind continutul acestora si eventualele date personale comunicate acolo va apartine in totalitate

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Asociata Mini Jazz de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului,Asociata Mini Jazz prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru inregistrarea dumneavoastra la concurs sau pentru a va raspunde la diverse intrebari legate de activitatea pe care o desfasuram. Comunicarea are loc prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms, telefon).

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al[detinatorul website-ului] de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 1. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, Asociata Mini Jazz va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcinaAsociata Mini Jazz (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Daca va retrageti consimtamântul pentru prelucrarea datelor, Asociata Mini Jazz va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de Asociata Mini Jazz pe baza consimtamântului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociata Mini Jazz poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Asociata Mini Jazz in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre [detinatorul website-ului] prin intermediul Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
 • atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre Asociata Mini Jazz pot fi transferate in afara României, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre [detinatorul website-ului], conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea [detinatorul website-ului] cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intârzieri justificate, de catre [detinatorul website-ului] a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • in cazul in care este retras consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Asociata Mini Jazz sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre [detinatorul website-ului] catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al [detinatorul website-ului]sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care [detinatorul website-ului] poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

VIII. Drepturile de care beneficiati

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Google este accesibila aici.

 1. Intercom R&D Unlimited Company utilizat pentru a interactiona cu utilizatorii direct din cadrul site-ului web poate fi gasit aici
 2. Google LLC folosind Google Analytics pentru analizarea activitatii utilizatorului in cadrul site-ului web poate fi gasit aici.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: blackseadancestar@yahoo.ro
Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: https://www.dans-sportiv.ro/politica-cookies